Om Klubben

Om klubben

rkg_logoLidt om Romdrup og græssende køer- RKG-Klarup er en af de ældste klubber i Aalborg-området, og blev stiftet i 1927. Med   gymnastk som den eneste idrætsgren, deraf navnet. I 1935 var der et par fodboldentusiaster, der trillede lidt med bolden på       grønsværen i Romdrup - der hvor FDF-spejderne idag har til huse - men selvfølgelig først efter at have flyttet køerne og deres efterladenskaber. I 1936 blev fodboldklubben stiftet, med lærer Marius Juul Jensen som den første formand, og indgik , sammen med gymnastikken, i den egentlige RKg-Klarup. Sidenhen er badminton og tennis yderligere kommet til, og i dag er medlemstallet tilsammen omkring de 1000 stk..
RKG-Klarup - fik først egen bane i 1944, og i 1945 opførte medlemmer selv et grundmuret klubhus med omkklædningsrum, brusebad og kiosk. Det er det samme klubhus, som i dag bruges af FDF-spejderne, men huset undergik inden da mange forbedringer og ombygninger.

I 1974 blev RKG medlem af SIFA, og den 1. september kom den første udgave af RKG-Klarup´s medlemsblad: Grønskollingen. På grund af manglende skrivelyst er bladet desværre afgået ved en stille død i 1996 og udgives mere.

"Under hallen" - I 1974, under RKG-Klarup´s daværende formand: Jørgen "Pilot" Nielsen, blev det gamle klubhus i Romdrup udskiftet med de moderne omklædningsfaciliteter under den nye Klaruphal. Hallen blev indviet den 30 oktober 1971 og taget i brug med det samme.

Vil du være med?

tennis.png

Kontakt os

Klaruphallen
Hellasvej 11-17 - 9270 Klarup
hovedformand@rkg.dk

Klik her for kort

Hovedsponsor

180x72_logo_spar_nord1